Zhong shan , Dongguan , Bao An , Shanghai , Beijing , Macau , Fcgs , Zhuhai , Guangdong , Huizhou , Fujian , ShenZhen , Kong Moon , Guangzhou , Qing Yuan , Foshan Residential Latest Property Search Result for Sale.

0 results of property for sale
District select: Zhong shan, Dongguan, Bao An, Shanghai, Beijing, Macau, Fcgs, Zhuhai, Guangdong, Huizhou, Fujian, ShenZhen, Kong Moon, Guangzhou, Qing Yuan, Foshan
app download
HSBC
New mortgage plan - P Plan
P = 5.875 %
P-1.75%
interest rate
4.125%
Actual rate
0.00%
Cash Rebate
2year
Penalty Years

Bank enquiry Tel: 27488080

Updated: 2024-05-17

HangSeng
New mortgage plan - H Plan
H = 4.260 %
H+1.30%
interest rate
5.56%
Actual rate
0.00%
Cash Rebate
2year
Penalty Years

Bank enquiry Tel: 27102288

Updated: 2024-05-17