i-home 住宅 最新放售樓盤搜尋結果

共有 14 個放售樓盤
已選擇地區: 大角咀, 奧運, 九龍站

i-home 屋苑

是市建局物業,與華置合作發展,位於洋松街三十八號。除了旁邊剛入伙的「柏豐28」,附近多為舊樓,樓高達一百五十米,層數明顯比毗鄰舊為高。i-home示範單位及售樓處設於尖沙咀新港中心,價格會參考西九新盤或集團上周推出的旺角MOD595存貨價格。

查看 i-home 屋苑成交價、圖則等資料

大角咀 i-home | I-Home C 低層

建築面積: 510 呎 @10,784 元
實用面積: 381 呎 @14,436 元
香港置業
售 $550 萬元
1 房
向西南
私人屋苑
大角咀 i-home | I-HOME 低層

實用面積: 381 呎 @13,911 元
廣信地產 大角咀分行
售 $530 萬元
1 房 , 1 浴室
洋樓
單幢式大廈
望開揚景
雅緻裝修
有露台
近地鐵站
近大型商場
優質校網
可明火煮食
大角咀 i-home | I-HOME 中層

實用面積: 380 呎 @14,947 元
廣信地產 大角咀分行
售 $568 萬元
1 房 , 1 浴室
私人屋苑
望開揚景
望市景
雅緻裝修
有露台
有會所
近地鐵站
近大型商場
可明火煮食
大角咀 i-home | I-HOME 低層

實用面積: 457 呎 @13,786 元
廣信地產 大角咀分行
售 $630 萬元
2 房 , 1 浴室
單幢式大廈
望開揚景
望市景
雅緻裝修
有露台
有會所
近地鐵站
近大型商場
可明火煮食
大角咀 i-home | I-Home B 低層

建築面積: 620 呎 @10,129 元
實用面積: 457 呎 @13,742 元
香港置業
售 $628 萬元
2 房 , 1 浴室
向西南
私人屋苑
雅緻裝修
有露台
近地鐵站
可明火煮食
近大型商場
望市景
望開揚景
大角咀 i-home | I-HOME 低層

實用面積: 381 呎 @13,911 元
千億物業地産代理
售 $530 萬元
1 房
向西南
洋樓
單幢式大廈
大角咀 i-home | I-HOME 低層

實用面積: 457 呎 @12,867 元
千億物業
售 $588 萬元
2 房
單幢式大廈
大角咀 i-home | I-Home B 低層

建築面積: 620 呎 @10,161 元
實用面積: 457 呎 @13,786 元
美聯物業代理有限公司
售 $630 萬元
2 房 , 1 浴室
私人屋苑
大角咀 i-home | I-Home B 低層

建築面積: 620 呎 @10,161 元
實用面積: 457 呎 @13,786 元
美聯物業代理有限公司
售 $630 萬元
2 房
私人屋苑
大角咀 i-home | I-HOME 低層

實用面積: 457 呎 @13,742 元
高盛地產
售 $628 萬元
2 房 , 1 浴室
向東南
洋樓
單幢式大廈
雅緻裝修
大角咀 i-home | I-HOME 低層

實用面積: 457 呎 @13,085 元
港威置業(元州街)
售 $598 萬元
私人屋苑
大角咀 i-home | I-HOME 低層 B室

實用面積: 447 呎 @12,528 元
港威置業(元州街)
售 $560 萬元
2 房
私人屋苑
單幢式大廈
大角咀 i-home | I-HOME 低層

實用面積: 381 呎 @14,042 元
新昌地產代理
售 $535 萬元
1 房 , 1 浴室
向西南
洋樓
基本裝修
大角咀 i-home | I-Home B 低層

建築面積: 620 呎 @9,677 元
實用面積: 457 呎 @13,129 元
香港置業
售 $600 萬元
2 房 , 1 浴室
向西南
私人屋苑
有露台
有會所
app download
匯豐銀行
新做按揭 - P 計劃
P = 5.875 %
P-1.75%
按揭年利率
4.125%
實際利率
1.30%
現金回贈
2年
罰息期

銀行查詢 Tel: 27488080

更新日期: 2024-02-20

恒生銀行
新做按揭 - H 計劃
H = 4.560 %
H+1.30%
按揭年利率
5.86%
實際利率
2.00%
現金回贈
2年
罰息期

銀行查詢 Tel: 27102288

更新日期: 2024-02-20