28Hse 香港屋網
2019年03月: 平均成交呎價 $11517 5.45%   (上月:$10922)

美聯物業 ( C-000982 ) 專業代理

專業代理 黃志民

黃志民     Alanlie Wong

E-010668

美聯物業

639815... 916301...
專業代理 黃志成

黃志成     Cyril Wong

E-043260

美聯物業

629902... 910812...
專業代理 杜漢祥

杜漢祥     Jeff Do

E-009198

美聯物業

628625... 919623...
專業代理 黃國威

黃國威     Raymond Wong

E-067228

美聯物業

628922... 928844...
專業代理 易秉中

易秉中     Tony Yick

E-062858

美聯物業

629622... 610511...