ShenZhen , Dongguan , Bao An , Shanghai , Beijing , Macau , Fcgs , Zhuhai , Guangdong , Huizhou , Fujian , Zhong shan , Kong Moon , Guangzhou , Qing Yuan , Foshan Oversea Latest Property Search Result for Sale.

2 results of property for sale
District select: ShenZhen, Dongguan, Bao An, Shanghai, Beijing, Macau, Fcgs, Zhuhai, Guangdong, Huizhou, Fujian, Zhong shan, Kong Moon, Guangzhou, Qing Yuan, Foshan
Zhuhai Kyushu poly Tianhe

Gross Area: 1,050 ft² @2,571
Saleable Area: 950 ft² @2,842
Zhuoxin Realty
Sell HKD$2.7 Millions
Mulitple Units
3 beds , 2 bathrooms
Oversea New Homes
Zhuhai Time Sequence of Sea Spring Bay

Gross Area: 915 ft² @1,252
Zhuoxin Realty
Sell HKD$1.146 Millions
Mulitple Units
3 beds
Oversea New Homes
app download