28Hse 香港屋網
2017年04月: 平均成交呎價 $10063 2.15%   (上月:$9851)

形薈 Lime GALA

新鴻基地產
筲箕灣筲箕灣道393號
形薈 Lime GALA Logo

讀取新盤圖片中
形薈 Lime GALA 屋苑大廈

屋苑大廈

形薈Lime GALA位於筲箕灣道393號,提供650伙,間隔分為開放式至4房不等。

屋苑大廈

形薈Lime GALA位於筲箕灣道393號,提供650伙,間隔分為開放式至4房不等。

屋苑大廈

形薈Lime GALA位於筲箕灣道393號,提供650伙,間隔分為開放式至4房不等。

屋苑大廈

形薈Lime GALA位於筲箕灣道393號,提供650伙,間隔分為開放式至4房不等。

屋苑大廈

形薈Lime GALA位於筲箕灣道393號,提供650伙,間隔分為開放式至4房不等。

屋苑大廈

形薈Lime GALA位於筲箕灣道393號,提供650伙,間隔分為開放式至4房不等。

屋苑大廈

形薈Lime GALA位於筲箕灣道393號,提供650伙,間隔分為開放式至4房不等。

屋苑大廈

形薈Lime GALA位於筲箕灣道393號,提供650伙,間隔分為開放式至4房不等。

屋苑大廈

形薈Lime GALA位於筲箕灣道393號,提供650伙,間隔分為開放式至4房不等。

鄰近屋苑

莊士軒

鄰近屋苑

莊士軒

鄰近屋苑

項目旁邊的住宅

鄰近屋苑

項目旁邊的住宅

鄰近屋苑

工廠街

鄰近屋苑

工廠街

鄰近屋苑

工廠街

鄰近屋苑

工廠街

附近環境

愛秩序街

附近環境

愛秩序街

附近環境

愛秩序街

附近環境

望隆街與工廠街交界

附近環境

工廠街尾段

附近環境

工廠街與筲箕灣東大街交界

附近環境

工廠街與筲箕灣東大街交界

附近環境

工廠街與筲箕灣東大街交界

附近環境

工廠街與筲箕灣東大街交界

附近環境

筲箕灣東大街

附近環境

項目旁邊的教堂街

附近環境

寶文街( 愛秩序街尾段 )

鄰近商場或食肆

南安街一帶有較多食肆商舖

鄰近商場或食肆

南安街一帶有較多食肆商舖

鄰近商場或食肆

項目對面的市場(大德街)

鄰近商場或食肆

項目對面的市場(大德街)

鄰近商場或食肆

項目對面的市場(大德街)

鄰近商場或食肆

項目旁邊的工廠街

鄰近商場或食肆

望隆街亦有各種食肆商舖

鄰近學校或公用設施

項目附近的行人天橋(愛秩序街)

鄰近學校或公用設施

項目附近的行人天橋(愛秩序街)

鄰近學校或公用設施

項目附近的行人天橋(愛秩序街)

鄰近學校或公用設施

項目附近的行人天橋(愛秩序街)

鄰近學校或公用設施

項目旁邊休憩處(教堂街)

鄰近學校或公用設施

項目旁邊休憩處(教堂街)

鄰近學校或公用設施

工廠街與筲箕灣東大街交界的工廠街遊樂場

鄰近學校或公用設施

工廠街與筲箕灣東大街交界的工廠街遊樂場

鄰近學校或公用設施

工廠街與筲箕灣東大街交界的工廠街遊樂場

鄰近學校或公用設施

筲箕灣賽馬會診所

鄰近學校或公用設施

筲箕灣賽馬會診所

交通

筲箕灣港鐵站(距離項目約150米)

交通

筲箕灣港鐵站(距離項目約150米)

交通

項目附近設有巴士總站

交通

筲箕灣道設有電車站

交通

柴灣道電車站與項目很接近

交通

柴灣道電車站與項目很接近

交通

柴灣道電車站與項目很接近

交通

柴灣道電車站與項目很接近

交通

項目附近的城巴(19P)

交通

新巴(9,110)

交通

新巴(720,720A,2,2X)

交通

城巴(77)

交通

城巴(99)

交通

城巴(102,102P),新巴(N122)

形薈 Lime GALA 形薈 Lime GALA 形薈 Lime GALA 形薈 Lime GALA 形薈 Lime GALA 形薈 Lime GALA 形薈 Lime GALA 形薈 Lime GALA

形薈 Lime GALA 價單

日期 價錢 實用面積 伙數 價單下載
2017-04-25 $700萬 - $2720萬 281 - 889 呎 71 價單第7號
2017-04-07 -- -- 66 價單第6C號
2017-03-28 $1029萬 - $1029萬 429 - 429 呎 66 價單第6B號
2017-03-07 -- -- 66 價單第6A號
2017-02-28 $660萬 - $2630萬 290 - 889 呎 66 價單第6號
2017-02-28 $596萬 - $1967萬 290 - 712 呎 71 價單第5B號
2017-02-28 $632萬 - $2007萬 298 - 738 呎 110 價單第4D號
2017-02-06 $632萬 - $2007萬 298 - 738 呎 110 價單第4C號
2016-12-13 $632萬 - $2007萬 298 - 738 呎 109 價單第4B號
2016-12-13 $596萬 - $2579萬 290 - 889 呎 70 價單第5A號
2016-10-22 $596萬 - $2579萬 290 - 889 呎 70 價單第5號
2016-10-15 $632萬 - $2007萬 298 - 738 呎 109 價單第4A號
2016-10-11 $626萬 - $1035萬 329 - 494 呎 117 價單第3C號
2016-10-07 $632萬 - $2007萬 290 - 712 呎 109 價單第4號
2016-09-24 $626萬 - $1035萬 329 - 494 呎 117 價單第3B號
2016-09-15 $557萬 - $1395萬 281 - 517 呎 117 價單第3A號
2016-09-14 $557萬 - $1395萬 281 - 517 呎 117 價單第3號
2016-09-09 $550萬 - $1058萬 281 - 489 呎 143 價單第1A號
2016-09-09 $866萬 - $906萬 431 - 431 呎 65 價單第2B號
2016-09-05 $561萬 - $1093萬 329 - 494 呎 65 價單第2A號
2016-08-25 $561萬 - $1093萬 329 - 494 呎 65 價單第2號
2016-08-07 $550萬 - $1058萬 281 - 489 呎 143 價單第1號

付款方法及按揭安排

日期 付款簡介 付款詳情
2016-08-19 發展商提供靈活付款計劃,買家可享置業折扣4%、特別折扣4%及新地會會員折扣1%,共9%。若買家不採用4%的置業折扣,可揀選印花稅現金回贈優惠。若買家提前付清樓價,可再獲額外樓價2%的現金回贈。 查看詳情

銷售情況
未開售銷售中已售

 • 35
 • 33
 • 32
 • 31
 • 30
 • 29
 • 27
 • 26
 • 25
 • 23
 • 22
 • 21
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 3
 • A

  1227呎

  未開售

   

 • B

  1266呎

  未開售

   

 • C

  1245呎

  未開售

   

 • A

  479呎

  已售

  $1992萬

 • B

  469呎

  已售

  $1992萬

 • C

  457呎

  已售

  $1048萬

 • D

  889呎

  未開售

  $2720萬

 • E

  844呎

  未開售

  $2610萬

 • F

  837呎

  未開售

  $2610萬

 • A

  479呎

  已售

  $978萬

 • B

  469呎

  已售

  $1016萬

 • C

  457呎

  已售

  $2027萬

 • D

  889呎

  未開售

  $2680萬

 • E

  844呎

  未開售

  $2570萬

 • F

  837呎

  未開售

  $2570萬

 • A

  479呎

  已售

  $1074萬

 • B

  469呎

  已售

  $1058萬

 • C

  457呎

  已售

  $1070萬

 • D

  889呎

  已售

  $2579萬

 • E

  844呎

  已售

  $2341萬

 • F

  837呎

  已售

  $2242萬

 • A

  479呎

  已售

  $1053萬

 • B

  469呎

  已售

  $2157萬

 • C

  457呎

  已售

  $1005萬

 • D

  889呎

  銷售中

  $2656萬

 • E

  844呎

  銷售中

  $2545萬

 • F

  837呎

  銷售中

  $2545萬

 • A

  479呎

  已售

  $2027萬

 • B

  469呎

  已售

  $2000萬

 • C

  457呎

  已售

  $2000萬

 • D

  889呎

  銷售中

  $2606萬

 • E

  844呎

  已售

  $2470萬

 • F

  837呎

  銷售中

  $2495萬

 • A

  489呎

  已售

  $1562萬

 • B

  469呎

  已售

  $967萬

 • C

  459呎

  已售

  $976萬

 • D

  331呎

  已售

  $590萬

 • E

  307呎

  已售

  $2157萬

 • F

  298呎

  已售

  $617萬

 • G

  281呎

  已售

  $589萬

 • H

  281呎

  已售

  $557萬

 • J

  332呎

  已售

  $590萬

 • A

  489呎

  已售

  $972萬

 • B

  469呎

  已售

  $967萬

 • C

  459呎

  已售

  $976萬

 • D

  331呎

  已售

  $590萬

 • E

  307呎

  已售

  $586萬

 • F

  298呎

  已售

  $616萬

 • G

  281呎

  已售

  $3757萬

 • H

  281呎

  已售

  $557萬

 • J

  332呎

  已售

  $1562萬

 • A

  489呎

  已售

  $972萬

 • B

  469呎

  已售

  $4005萬

 • C

  459呎

  已售

  $976萬

 • D

  331呎

  已售

  $590萬

 • E

  307呎

  已售

  $586萬

 • F

  298呎

  已售

  $608萬

 • G

  281呎

  已售

  $587萬

 • H

  281呎

  已售

  $581萬

 • J

  332呎

  已售

  $1485萬

 • A

  489呎

  已售

  $1485萬

 • B

  469呎

  已售

  $916萬

 • C

  459呎

  已售

  $925萬

 • D

  331呎

  已售

  $563萬

 • E

  307呎

  已售

  $584萬

 • F

  298呎

  已售

  $582萬

 • G

  281呎

  已售

  $586萬

 • H

  281呎

  已售

  $554萬

 • J

  332呎

  已售

  $587萬

 • A

  489呎

  已售

  $920萬

 • B

  469呎

  已售

  $916萬

 • C

  459呎

  已售

  $965萬

 • D

  331呎

  已售

  $587萬

 • E

  307呎

  已售

  $584萬

 • F

  298呎

  已售

  $581萬

 • G

  281呎

  已售

  $584萬

 • H

  281呎

  已售

  $579萬

 • J

  332呎

  已售

  $587萬

 • A

  489呎

  已售

  $961萬

 • B

  469呎

  已售

  $4005萬

 • C

  459呎

  已售

  $965萬

 • D

  331呎

  已售

  $585萬

 • E

  307呎

  已售

  $4005萬

 • F

  298呎

  已售

  $600萬

 • G

  281呎

  已售

  $589萬

 • H

  281呎

  已售

  $576萬

 • J

  332呎

  已售

  $560萬

 • A

  489呎

  已售

  $950萬

 • B

  469呎

  已售

  $945萬

 • C

  459呎

  已售

  $955萬

 • D

  331呎

  已售

  $585萬

 • E

  307呎

  已售

  $581萬

 • F

  298呎

  已售

  $599萬

 • G

  281呎

  已售

  $563萬

 • H

  281呎

  已售

  $576萬

 • J

  332呎

  已售

  $585萬

 • A

  489呎

  已售

  $950萬

 • B

  469呎

  已售

  $945萬

 • C

  459呎

  已售

  $955萬

 • D

  331呎

  已售

  $582萬

 • E

  307呎

  已售

  $4005萬

 • F

  298呎

  已售

  $572萬

 • G

  281呎

  已售

  $562萬

 • H

  281呎

  已售

  $573萬

 • J

  332呎

  已售

  $582萬

 • A

  489呎

  已售

  $1000萬

 • B

  469呎

  已售

  $945萬

 • C

  459呎

  已售

  $1005萬

 • D

  331呎

  已售

  $582萬

 • E

  307呎

  已售

  $578萬

 • F

  298呎

  已售

  $598萬

 • G

  281呎

  已售

  $587萬

 • H

  281呎

  已售

  $573萬

 • J

  332呎

  已售

  $582萬

 • A

  489呎

  已售

  $939萬

 • B

  469呎

  已售

  $934萬

 • C

  459呎

  已售

  $904萬

 • D

  331呎

  已售

  $579萬

 • E

  307呎

  已售

  $2157萬

 • F

  298呎

  已售

  $595萬

 • G

  281呎

  已售

  $586萬

 • H

  281呎

  已售

  $547萬

 • J

  332呎

  已售

  $579萬

 • A

  489呎

  已售

  $899萬

 • B

  469呎

  已售

  $1446萬

 • C

  459呎

  已售

  $944萬

 • D

  331呎

  已售

  $579萬

 • E

  307呎

  已售

  $1446萬

 • F

  298呎

  已售

  $610萬

 • G

  281呎

  已售

  $584萬

 • H

  281呎

  已售

  $571萬

 • J

  332呎

  已售

  $579萬

 • A

  489呎

  已售

  $899萬

 • B

  469呎

  已售

  $934萬

 • C

  459呎

  已售

  $944萬

 • D

  331呎

  已售

  $579萬

 • E

  307呎

  已售

  $575萬

 • F

  298呎

  已售

  $583萬

 • G

  281呎

  已售

  $559萬

 • H

  281呎

  已售

  $571萬

 • J

  332呎

  已售

  $579萬

 • A

  489呎

  已售

  $928萬

 • B

  469呎

  已售

  $923萬

 • C

  459呎

  已售

  $933萬

 • D

  331呎

  已售

  $576萬

 • E

  307呎

  已售

  $549萬

 • F

  298呎

  已售

  $577萬

 • G

  281呎

  已售

  $558萬

 • H

  281呎

  已售

  $544萬

 • J

  332呎

  已售

  $552萬

 • A

  489呎

  已售

  $889萬

 • B

  469呎

  已售

  $4005萬

 • C

  459呎

  已售

  $894萬

 • D

  331呎

  已售

  $576萬

 • E

  307呎

  已售

  $573萬

 • F

  298呎

  已售

  $601萬

 • G

  281呎

  已售

  $557萬

 • H

  281呎

  已售

  $568萬

 • J

  332呎

  已售

  $552萬

 • A

  489呎

  已售

  $928萬

 • B

  469呎

  已售

  $923萬

 • C

  459呎

  已售

  $1855萬

 • D

  331呎

  已售

  $571萬

 • E

  307呎

  已售

  $543萬

 • F

  298呎

  已售

  $600萬

 • G

  281呎

  已售

  $579萬

 • H

  281呎

  已售

  $539萬

 • J

  332呎

  已售

  $547萬

 • A

  489呎

  已售

  $870萬

 • B

  469呎

  已售

  $874萬

 • C

  459呎

  已售

  $922萬

 • D

  331呎

  已售

  $568萬

 • E

  307呎

  已售

  $564萬

 • F

  298呎

  已售

  $600萬

 • G

  281呎

  已售

  $554萬

 • H

  281呎

  已售

  $560萬

 • J

  332呎

  已售

  $544萬

 • A

  489呎

  已售

  $892萬

 • B

  469呎

  已售

  $874萬

 • C

  459呎

  已售

  $1855萬

 • D

  331呎

  已售

  $560萬

 • E

  307呎

  已售

  $533萬

 • F

  298呎

  已售

  $574萬

 • G

  281呎

  已售

  $554萬

 • H

  281呎

  已售

  $552萬

 • J

  332呎

  已售

  $537萬

 • A

  489呎

  已售

  $914萬

 • B

  469呎

  已售

  $912萬

 • C

  459呎

  已售

  $883萬

 • D

  331呎

  已售

  $549萬

 • E

  307呎

  已售

  $545萬

 • F

  298呎

  已售

  $573萬

 • G

  281呎

  已售

  $577萬

 • H

  281呎

  已售

  $518萬

 • J

  332呎

  已售

  $526萬

 • A

  489呎

  已售

  $1321萬

 • B

  469呎

  已售

  $902萬

 • C

  459呎

  已售

  $911萬

 • D

  331呎

  已售

  $521萬

 • E

  307呎

  已售

  $517萬

 • F

  298呎

  已售

  $572萬

 • G

  281呎

  已售

  $551萬

 • H

  281呎

  已售

  $513萬

 • J

  332呎

  已售

  $544萬

 • A

  489呎

  已售

  $848萬

 • B

  469呎

  已售

  $864萬

 • C

  459呎

  已售

  $911萬

 • D

  331呎

  已售

  $1321萬

 • E

  307呎

  已售

  $527萬

 • F

  298呎

  已售

  $595萬

 • G

  281呎

  已售

  $575萬

 • H

  281呎

  已售

  $500萬

 • J

  332呎

  已售

  $508萬

 • B

  476呎

  未開售

  $1500萬

 • C

  459呎

  未開售

   

 • D

  331呎

  未開售

  $810萬

 • E

  307呎

  未開售

  $770萬

 • F

  298呎

  未開售

  $750萬

 • G

  281呎

  未開售

  $700萬

 • H

  281呎

  未開售

  $700萬

 • J

  332呎

  未開售

  $810萬

樓層

單位
呎價範圍: $15314 (1A座 5J $508萬) - $133703 (1A座 26G $3757萬)

形薈 Lime GALA 簡介

筲箕灣 筲箕灣道393號

新鴻基地產

2018年8月15日

提供開放式至4房間隔,面積由281至1,279平方呎不等

啟勝管理服務有限公司

650

住客停車場:57

3座(第1A、1B及第2座)

第1A座及第1B座:31層
第2座:31層
均不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓

http://www.limegala.hk/ (新盤網頁)
http://www.srpa.gov.hk/tc/ (一手住宅物業銷售監管局)

平面圖

大廈: 2座 1A座 1B座
物業布局圖
Layout Plan
平面圖
停車位樓面平面圖
Floor Plans of Parking Spaces
平面圖
2座
樓層
Floor
單位
Unit
實用面積
Saleable Area
露台
Balcony
工作平台
Utitity Platform

平台

Flat Roof

天台

Roof

平面圖
Floor Plan
 
3/F A 523 23 - 134 - 平面圖<br>Floor Plan
B 354 23 - 15 -
C 565 23 16 270 -
D 318 22 16 114 -
E 484 22 16 179 -
F 360 22 - 77 -
G 471 22 - 190 -
H 378 22 - 171 -
J 429 22 - 104 -

5/F-12/F,

15/F-23/F,

25/F-27/F

A 539 23 16 - - 平面圖<br>Floor Plan
B 353 22 - - -
C 565 23 16 - -
D 318 22 16 - -
E 484 22 16 - -
F 360 22 - - -
G 471 22 - - -
H 398 22 19 - -
J 429 22 - - -
29/F-33/F A 712 22 16 - - 平面圖<br>Floor Plan
B 738 22 16 - -
C 318 22 16 - -
D 484 22 16 - -
E 360 22 - - -
F 466 22 - - -
G 397 22 19 - -
H 433 22 - - -
35/F A 1279 56 16 396 1011 平面圖<br>Floor Plan
B 874 24 - - 641
1A座
樓層
Floor
單位
Unit
實用面積
Saleable Area
露台
Balcony
工作平台
Utitity Platform

平台

Flat Roof

天台

Roof

平面圖
Floor Plan
 
3/F B 476 22 - 199 - 平面圖<br>Floor Plan
C 459 23 - 100 -
D 331 22 16 27 -
E 307 22 - 12 -
F 298 22 - 11 -
G 281 22 - 7 -
H 281 22 - 6 -
J 332 22 16 19 -

5/F-12/F,

15/F-23/F,

25/F-27/F

A 489 22 - - - 平面圖<br>Floor Plan
B 469 22 - - -
C 459 23 - - -
D 331 22 16 - -
E 307 22 - - -
F 298 22 - - -
G 281 22 - - -
H 281 22 - - -
J 332 22 16 - -
29/F-33/F A 479 22 - - - 平面圖<br>Floor Plan
B 469 22 - - -
C 457 23 - - -
D 889 24 16 - -
E 844 24 - - -
F 837 22 - - -
35/F A 1227 38 - 56 1114 平面圖<br>Floor Plan
B 1266 34 16 70 1200
C 1245 36 - - 897
1B座
樓層
Floor
單位
Unit
實用面積
Saleable Area
露台
Balcony
工作平台
Utitity Platform

平台

Flat Roof

平面圖
Floor Plan
 
3/F A 491 22 - 45 平面圖<br>Floor Plan
B 358 22 - 73
C 489 22 - 418
D 494 22 - 184
E 359 22 - 55
F 431 22 16 100
G 329 22 16 113
H 290 22 - 86

5/F-12/F,

15/F-23/F,

25/F-27/F

A 491 22 - - 平面圖<br>Floor Plan
B 358 22 - -
C 489 22 - -
D 494 22 - -
E 359 22 - -
F 431 22 16 -
G 329 22 16 -
H 290 22 - -
29/F-33/F A 491 22 - - 平面圖<br>Floor Plan
B 358 22 - -
C 517 22 - -
D 490 22 - -
E 359 22 - -
F 431 22 16 -

按揭計算機

%
%

--

--

--

--

註:
所有新盤內容,包括物業資料、圖片等均由28Hse編輯部輸入。
以上的物業資料只供參考,一切以發展商最新公布為準。